2 de nov. 2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SHUM I EL CH LLORET


NOTA DE PREMSA

Fruit de les negociacions entre els presidents del SHUM Maçanet, Sr. Manel Maestre i el del Club Hoquei Lloret, Sr. Josua Pérez, ambdós Clubs han acordat el lliure accés dels respectius socis a tots els partits que juguin com a locals.

Així doncs, l'entrada a les pistes del CH Lloret i el SHUM Maçanet serà gratuïta presentant el carnet de soci de qualsevol de les dos entitats.

És una mesura que els dos Clubs esperen sigui ben acollida entre els seus socis i amb la que es pretén facilitar i fomentar una major presència als partits, a més d'enfortir els lligams mes enllà de la rivalitat esportiva.